Gmina Osiek Jasielski

Porady prawne.

 

 

Informujemy, że w bieżącym tygodniu porady prawne
dla mieszkańców
Gminy Osiek Jasielski udzielane będą
w czwartek dnia 24.25.2018r.
w godzinach 8.00 – 15.30 
w Urzędzie Gminy pok. 
Nr 14.

Ogłoszenie

 

FB.524.3.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Osiek Jasielski 16 maja 2018 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 19a, ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016. poz. 1879 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego w ramach UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU pn.: ,, WAKACJE NA SPORTOWO W OTOCZENIU BIESZCZADZKIEJ PRZYRODY 2018” złożoną przez Stowarzyszenie „AKACJA” 38-223 Osiek Jasielski.

Realizację zadania publicznego, o którym mowa wyżej, zamierza się zlecić organizacji, która złożyła ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art.19a ust. 1 ww. ustawy.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, listownie na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ( w temacie należy wpisać: oferta Stowarzyszenia ,,AKACJA”: ,, WAKACJE NA SPORTOWO W OTOCZENIU BIESZCZADZKIEJ PRZYRODY 2018” )

TREŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY

                                   

    Wójt Gminy Osiek Jasielski

                                         Mariusz Pykosz