Gmina Osiek Jasielski

Utrudniony odbiór odpadów

 

Urząd Gminy Osiek Jasielski zawiadamia, iż w związku z otrzymaną informacją od firmy EKOMAX Kotulak Jerzy oraz utrzymującą się w naszym regionie trudną sytuacją na „rynku odpadowym”, w dniu: 28 czerwca 2019r. zostaje wstrzymany odbiór segregowanych odpadów komunalnych (worki żółte – tworzywa sztuczne, metal; worki zielone – szkło i worki niebieskie – papier i makulatura)
z terenu gminy Gminy Osiek Jasielski.

Informuję ponadto, że zmieszane niesegregowane odpady komunalne (czarne worki) zostaną odebrane w terminie zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Osiek Jasielski.

Nasza Gmina wspólnie z innymi gminami z terenu powiatu jasielskiego podejmuję działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.

 

Skan pisma firmy EKOMAX

Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie

W dniu 25 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie w godz. 9:00 - 11:00

Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji  RPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia. Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

 

Miejsce dyżuru:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie