Gmina Osiek Jasielski

Informacja - Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD, Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/1-2021/ 

❗❗❗WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK JASIELSKI❗❗❗

❗❗❗WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK JASIELSKI❗❗❗
 
W związku z pytaniami dotyczącymi doręczonej mieszkańcom ulotki („Zawiadomienia”) na temat dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznej informujemy, że Gmina Osiek Jasielski nie ma żadnego związku z tymi działaniami. Gmina obecnie nie prowadzi żadnego programu dofinansowania montażu instalacji fotowoltaicznych ❗❗❗
Osoby uczestniczące w spotkaniach, na które są zapraszane w ulotce, czynią to na własną odpowiedzialność ❗❗❗