Gmina Osiek Jasielski

Informacja

Gmina Osiek Jasielski

Zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2022”.

Zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.