Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1079 z póź.zm.), Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia  na lata 2021 – 2027, Priorytet FEPK.02 Energia i Środowisko, Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu - Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Zarządzenie nr 119/2023

Załącznik nr 1 do zarządzenia - regulamin

Wzór oferty współpracy

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 30 listopada 2023 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 364 z 31 sierpnia 2023 roku;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 363 z 31 sierpnia 2023;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 365 z 31 sierpnia 2023 roku.

 

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

CHARLIE-CRP jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-30-listopada-2023-r