Gmina Osiek Jasielski

Informatory dotyczące tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela:

Podstawowe zasady dziedziczenia:

e-informator_podstawowe_zasady_dziedziczenia_p_jasielski_02.pdf (sc.org.pl)


Podstawowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych:

e-informator_zasady_zawierania_umow_cywilnoprawnych_p_jasielski_02.pdf (sc.org.pl)


Prawa i przywileje rodziców samotnie wychowujących dzieci:

e-informator_prawa_i_przywileje_rodzicow_samotnie_wychowujacych_dzieci_p_jasielski_02.pdf (sc.org.pl)

 

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu

https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna