Gmina Osiek Jasielski

Informacja - PZDR w Jaśle

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwającą kampanię dopłat obszarowych i nieodpłataną pomoc w przygotowywaniu  wniosków obszarowych, jaką świadczą doradcy PZDR w Jaśle, uprzejmie informuję o czynnej siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  w Jaśle w dniu w 13 maja 2023 r. tj. najbliższa sobota w godz. 7:30-15:30 ( tylko siedzibia PZDR w Jaśle budynek KRUS).
Jednocześnie informuję o wydłużonym terminie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca br. 

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia,
w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć do 22 maja 2023 r. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Więcej informacji