Gmina Osiek Jasielski

Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

       

symbolue                                            leader                                             PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie Osiek Jasielski” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Osiek Jasielski poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Samoklęski oraz wiaty turystycznej wraz z przebudową deptaka w miejscowości Osiek Jasielski

Beneficjent: Gmina Osiek Jasielski

Całkowity koszt realizacji operacji: 347 282,80 zł , w tym ze środków EFRROW 180 000,12 zł.

Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski

ue

Projekt„Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski na długości 6290m w km 0+000 – 6+290w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.02.01.00-18-107/10  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był przez Gminę Osiek Jasielski na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-107/10 z dn. 23 grudnia  2010 r.

Celem głównym było usprawnienie systemu komunikacyjnego w Gminie Osiek Jasielski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. W konsekwencji poprawił się system komunikacyjny na terenie całej gminy. Ze względu na lokalizację Gminy realizacja projektu stworzy warunki do lepszego rozwoju współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski

Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej

ue

Projekt „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej” w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.05 01.00-18-095/12-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był przez Gminę Osiek Jasielski na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.05 01.00-18-095/12-00 z dn. 21 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej