Gmina Osiek Jasielski

Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej

ue

Projekt „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej” w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.05 01.00-18-095/12-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był przez Gminę Osiek Jasielski na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.05 01.00-18-095/12-00 z dn. 21 czerwca 2013 r.

Wybudowana sala gimnastyczna ma wymiary 26,00x23,95m, posiada zaplecze higieniczno-sanitarne. Sala połączona jest z istniejącym budynkiem łącznikiem, w którym zlokalizowane jest główne wejście do szkoły, dwie sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki języków obcych oraz przyrody a także szatnie dla uczniów.

Sala gimnastyczna jest budynkiem parterowym o dwóch nawach. Nawe wyższa o rozpiętości modularnej 16,40m stanowi sala gimnastyczna i wydzielony w niej trakt dwukondygnacyjny o rozpiętości 3,1m w osiach. W przyziemiu tego traktu znajduje się korytarz i schody , natomiast w poziomie +3,00m- antresola, magazyn i kotłownia hydrofornią. Nawa niższa o rozpiętości 6,6m w osiach znajduje się od strony północnej nawy wyższej i zlokalizowane w niej jest zaplecze i przedszkole. Dzięki nowemu wejściu Sala gimnastyczna z łącznikiem a także „stara” szkoła w pełni są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo w zapleczu Sali jeden z sanitariatów jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dzięki projektowi powstało również:

- zagospodarowanie terenów wokół szkoły tj.: wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych nawierzchni asfaltowej, wewnętrzna droga pożarowej na terenie szkoły, chodniki, parkingi z płyt betonowych ażurowych z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych, plac manewrowy ,

Realizacja projektu przyczyni się do:

- spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia w szkole edukacji,

- poprawa dostępności szkoły dla osób niepełnosprawnych,

-umożliwienie uczniom rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez zagospodarowanie dodatkowych pomieszczeń,

-umożliwienie dostępności szkoły po zakończeniu zajęć szkolnym dla dzieci, co spowoduje pełne jego wykorzystanie przez społeczność lokalną miejscowości.