Gmina Osiek Jasielski

Program „Rodzina 500 plus” - informacje

PROGRAM „RODZINA 500+”

 

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą Program „Rodzina 500 plus”. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowych rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Komu przysługuje świadczenie „500 plus”

Czytaj więcej: Program „Rodzina 500 plus” - informacje

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

ZOBACZ KLIP:https://youtu.be/g-kzysqpzac

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wnioski do pobrania:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wniosek-Word.docx

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wniosek-pdf.pdf

PUE ZUS -wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku. 

 

Pobierz nasz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” poprzez PUE ZUS.