Gmina Osiek Jasielski

Dotacje z budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM WIELOLETNI ,,SENIOR+”

NA LATA 2021-2025

Edycja 2022

 

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior + w Świerchowej

 

DOFINANSOWANIE: 31.104,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 76.800,00 zł

 

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia tj. Klubu ,,Senior+” w Świerchowej, jaki został utworzony i wyposażony w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+" na lata2021-2025 - Edycja 2021. W ramach zadnia planuje się zorganizowanie zajęć i warsztatów dla 20 mieszkańców Gminy Osiek Jasielski w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Utworzony ośrodek wsparcia będzie swoistego rodzaju panaceum na samotność, odrętwienie, apatię i wycofanie społeczne najstarszych mieszkańców Gminy Osiek Jasielski. Dzięki bogatej ofercie, będzie przestrzenią do spotkań osób w podobnym wieku, o podobnych zainteresowaniach i potrzebach. Ośrodek zapewni nie tylko towarzystwo i ciekawe zajęcia skierowane do seniorów, ale będzie pełnił ważną rolę społeczną i psychologiczną. Obserwuje się naturalny proces wycofania społecznego osób starszych nieaktywnych zawodowo, dlatego utworzony ośrodek pozwoli im utrzymać kontakty społeczne, pomoże zniwelować postępujący na starość proces osamotnienia i wykluczenia. Badania naukowe dowodzą bowiem, że lepsza

kondycja psychiczna pozwala dłużej cieszyć się zdrowiem fizycznym.

Oferta Klubu ,,Senior+" obejmuje następujące działania skierowane dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski w wieku 60+:

 1. zajęcia rekreacyjne, w ramach których przewiduje się zorganizowanie spotkań integracyjnych, warsztatów tematycznych i zajęć relaksacyjnych
 2. zajęcia kulinarne, w ramach których przewiduje się zorganizowanie warsztatów na temat lokalnych przepisów kulinarnych,
 3. Zajęcia rękodzielnicze, w ramach których przewiduje się zorganizowanie warsztatów manualnych (szydełkowanie, decoupage, robienie na drutach, haftowanie itp.
 4. Zajęcia ruchowe, w ramach których przewiduje się zorganizowanie zajęć rozciągających i koordynujących, ćwiczeń wykorzystujących zakupiony sprzęt sportowy: bieżnia, orbitrek, rowerek do ćwiczeń jak również zajęć na świeżym powietrzu: spacery, nordic walking.
 5. Zajęcia edukacyjne, w ramach których przewiduje się zorganizowanie spotkań edukacyjnych, wycieczek edukacyjno-integracyjno-krajoznawczych a także zajęć komputerowych kształcących uczestników w zakresie korzystania z Internetu, zakupów dokonywanych przez Internet czy poświęconych obsłudze podstawowych programów użytkowych jak WORD i Excel.

Ponadto w ofercie znajdą się spotkania z fizjoterapeutą 1 raz w tygodniu po 2 godz, spotkania z psychologiem 2 razy w miesiącu po 2 godz oraz spotkania z lekarzami specjalistami np. z geriatrą, diabetologiem itp. w miarę zaistniałych potrzeb.

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM WIELOLETNI ,,SENIOR+”

NA LATA 2021-2025

 

UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W ŚWIERCHOWEJ

 

DOFINANSOWANIE: 160.000,00 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 200.000,00 ZŁ

 

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną prace polegające na przebudowie pomieszczeń w istniejącym budynku Domu Ludowego w Świerchowej na potrzeby powstania Klubu Senior+. Pomieszczenia znajdują się na poziomie 0 i zostaną w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych,
w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior+ wymaga ich remontu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia tworząc w ten sposób nową placówkę wewnątrz istniejącego budynku.

Planowane do remontu pomieszczenia będą spełniały minimalne standardy lokalowe ośrodków wsparcia ,,SENIOR+" tj. zostaną wydzielone następujące pomieszczenia:

 1. pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań (część rekreacyjna)
 2. pomieszczenie ogólnodostępne sala mniejsza pełniąca funkcję sali spotkań ( część klubowa),
 3. pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania
  i spożycia posiłków
 4. łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) oraz dla osób niepełnosprawnych,
 5. wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów (wiatrołap),
 6. pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.