Gmina Osiek Jasielski

Dotacje z budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM WIELOLETNI ,,SENIOR+”

NA LATA 2021-2025

 

UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W ŚWIERCHOWEJ

 

DOFINANSOWANIE: 160.000,00 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 200.000,00 ZŁ

 

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną prace polegające na przebudowie pomieszczeń w istniejącym budynku Domu Ludowego w Świerchowej na potrzeby powstania Klubu Senior+. Pomieszczenia znajdują się na poziomie 0 i zostaną w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych,
w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior+ wymaga ich remontu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia tworząc w ten sposób nową placówkę wewnątrz istniejącego budynku.

Planowane do remontu pomieszczenia będą spełniały minimalne standardy lokalowe ośrodków wsparcia ,,SENIOR+" tj. zostaną wydzielone następujące pomieszczenia:

  1. pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań (część rekreacyjna)
  2. pomieszczenie ogólnodostępne sala mniejsza pełniąca funkcję sali spotkań ( część klubowa),
  3. pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania
    i spożycia posiłków
  4. łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) oraz dla osób niepełnosprawnych,
  5. wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów (wiatrołap),
  6. pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.