Gmina Osiek Jasielski

Przyrodniczy konkurs fotograficzny „Drzewo w obiektywie”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Drzewo w obiektywie”

Przyrodniczy konkurs fotograficzny skierowany jest do:

  • uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE)
  • osób dorosłych (kategoria DOROŚLI)

z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Termin realizacji konkursu: październik – listopad 2021r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii – przedstawiającej drzewo, drzewa lub zadrzewienia, na której autor uchwyci piękno i harmonię przyrody.

Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości wśród Uczestników jaką rolę pełnią drzewa –kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego.

Poprzez udział w Konkursie wzmocni się zamiłowanie oraz poszanowanie otaczającej przyrody, udział w Konkursie przyczyni się także do promocji walorów przyrodniczych, rozwoju zainteresowań przyrodniczych wśród wszystkich Uczestników.

W szczególności prosimy o wykonywanie zdjęć zorientowanych poziomo (celem umieszczenia w Kalendarzu na 2022 rok)

1. w kategorii UCZNIOWIE
Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) w terminie do 25.10.2021r (zmiana Regulaminu).

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po dwie fotografie z danej gminy. Następnie spośród 44 gminnych laureatów (przy założeniu, że szkoły z wszystkich 22 gmin zgłoszą udział w konkursie) wyłoni trzy najlepsze fotografie, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:

  • finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
  • laureaci wybrani z każdej gminy (41 uczniów)

2. w kategorii DOROŚLI
Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych fotografii wybierze i nagrodzi trzy najlepsze oraz jedno wyróżnienie.

Nagrody otrzymają:

  • finaliści I, II i III miejsce (3 dorosłych)
  • wyróżnienie (1 dorosły)

Fotografie konkursowe w obu kategoriach można przesyłać do 03.11.2021r.:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w wersji papierowej na adres Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników konkursu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki po wyłonieniu najlepszych fotografii powiadomi ich autorów poprzez wiadomość e-mail oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wisloka.pl w zakładce Projekty – Edukacja Ekologiczna.

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są poniżej:

NABÓR WNIOSKÓW "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" ORAZ "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do rządowych programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Celem programów jest wsparcie rodzin członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane programami proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem do dnia 21 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych linkach:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osieku Jasielskim

W minioną sobotę 9 października 2021 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim, odbył się V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osieku Jasielskim.

Oprócz delegatów i przedstawicieli do zarządu w zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski oraz Piotr Wojdacz Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim.

Czytaj więcej: V Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osieku Jasielskim