Gmina Osiek Jasielski

Zmiana godzin pracy.

 

Informacja

informujemy, że od dnia 01.03.2019r. zmieniają się godziny urzędowania.
Urząd Gminy Osiek Jasielski otwarty będzie w godzinach:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż w związku z opracowanym przez Magurski Park Narodowy projektem „Planu ochrony MPN” w dniu 05.03.2019 roku o godz. 17.00 (tj. wtorek) w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim odbędzie się spotkanie dotyczące omówienia w/w projektu. Prosi się zatem wszystkie zainteresowane osoby o obecność na tym spotkaniu.

Informacja dotycząca spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych

W związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie występowania nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów drewnianych i drewnopochodnych przez osoby fizyczne w kotłach domowych nieprzystosowanych do tego celu, przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz ten dotyczy również spalania zanieczyszczonego drewna:

-  odpady drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, panele podłogowe, parkiety itp.),

-   trociny (wióry, ścinki) pochodzące z obróbki płyt wiórowych.

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych  substancji.

Osoby fizyczne oraz jednostki nie będące przedsiębiorcami mogą wykorzystywać jako paliwo:

-  tzw. „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,

-  ścinki, trociny z „czystego” drewna;

- odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień.