Gmina Osiek Jasielski

Ćwiczenia Obrony Cywilnej

 

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania, na podstawie Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia  30.07.2018 r., w dniach 6 - 7 września 2018 r.  zostanie przeprowadzone gminne ćwiczenie zgrywające obrony cywilnej na temat: „ Realizacja zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Jednym z elementów ćwiczeń, w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy godziną 9.00 a 15.00, będzie przeprowadzenie głośnej próby syren alarmowych w miejscowości Osiek Jasielski, polegającej na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych – „ogłoszenie alarmu” i „odwołanie alarmu”.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Sygnały alarmowe uruchomione będą przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

Wójt Gminy Osiek Jasielski - Szef Obrony Cywilnej Gminy – Mariusz Pykosz

sygnaly alarmowe

oc

 

 

Informacja

 

 

qwe.png                                                                                                                            

                               Szanowni Mieszkańcy,            
                Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.                
                Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.
                Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.      
                W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie mogło być wykonane w przyszłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy cena wynosić może ok. 2200 zł.       
Mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymagań i potrzeb.             
Zachęcajmy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez wszystkich odwiedzanych mieszkańców.
                Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla Gminy jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowany będzie projekt, dlatego ważnym jest aby wszyscy mieszkańcy wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego wzdłuż dróg.
Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była w Gminie jak największa. Im bardziej rozbudowana jest infrastruktura światłowodowa w danej Gminie, tym bardziej zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.     
                Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód ponieważ w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na przejście kabla przez jej posesje, może to doprowadzić do zablokowania całej inwestycji dla pozostałych zainteresowanych mieszkańców.
                Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe w naszym regionie.       

74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


Oddając hołd Powstańcom i mieszkańcom stolicy, w związku z przypadającą 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 zostaną na terenie Gminy uruchomione syreny alarmowe na czas 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły. Dźwięk syren w rocznicę godziny „W” wpisały się na trwałe w obchody rocznicowe Powstania i zyskały wymiar jednego z najbardziej znaczących symboli w świadomości patriotycznej polskiego społeczeństwa.