Gmina Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski wspiera finansowo zakup nowego aparatu USG do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Na XIX sesji Rady Gminy Osiek Jasielski, Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie dotacji celowej (przekazaniu 6 tyś. zł na zakup nowego aparatu USG) przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Zakupiony aparat USG posłuży do diagnostyki pacjentów Oddział Obserwacyjno-Zakaźnego i WZW.

 

Link do XIX Sesji rady Gminy Osiek Jasielski

 

http://bip.szpital.jaslo.pl/

Samorząd Gminy Osiek Jasielski wspierają Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Przedstawiciele samorządu Gminy Osiek Jasielski (Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radni oraz Sołtysi) udzielili wsparcia finansowego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Zebrane środki (w kwocie 7350 zł) przekazane zostały Szpitalowi na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. W tej trudnej i niecodziennej dla wszystkich sytuacji serdecznie dziękujemy personelowi medycznemu oraz wszystkim pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za niesienie pomocy!

Czytaj więcej: Samorząd Gminy Osiek Jasielski wspierają Szpital Specjalistyczny w Jaśle