Gmina Osiek Jasielski

Spotkanie informacyjne o zasadach programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Osiek Jasielski na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski (biuro Punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

 


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do korzystania do platformy informatycznej eKRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do korzystania do platformy informatycznej eKRUS

Czym jest eKRUS ?

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany
w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kto może korzystać z eKRUS?

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS (rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS, po przejściu procedury rejestracyjnej.

Czytaj więcej: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do korzystania do platformy informatycznej eKRUS