Gmina Osiek Jasielski

Pomoc dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z § 13zzo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Z uwagi na krótki termin trwającego naboru do dnia 5 czerwca br., uprzejmie proszę Państwa o pilne rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych.

Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
(-)
Krzysztof Kosiński