Gmina Osiek Jasielski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

GMINA OSIEK JASIELSKI
ROK 2019

HARMONOGRAM   WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

Osiek Jasielski Świerchowa Załęże
Zawadka Osiecka

 

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych  

(worki   kolorowe)

Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych

(worki   czarne)

11 I     08 II     08 III     05 IV   17 V   14 VI

12 VII      09 VIII     06 IX      04 X    15 XI    13 XII

Proszę o wystawienie worków do godz. 7 00 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
18 II    15 V    19 VIII    25 XI


Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zimnego popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon z samochodów osobowych, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe), odpady zielone

18 II  15 V  19 VIII

 

GMINA OSIEK JASIELSKI
ROK 2019

HARMONOGRAM   WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

Czekaj Mrukowa Pielgrzymka Samoklęski

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych  

(worki   kolorowe)

Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych  

(worki   czarne)
 

25 I      22 II      22 III      19 IV    31 V    28 VI

26 VII      23 VIII      20 IX      18 X    29 XI    27 XII

 

Proszę o wystawienie worków do godz. 7 00 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
18 II    15 V    19 VIII    25 XI


Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zimnego popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon z samochodów osobowych, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe), odpady zielone

18 II  15 V  19 VIII