Gmina Osiek Jasielski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

GMINA OSIEK JASIELSKI
ROK 2018

HARMONOGRAM   WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

Osiek Jasielski Świerchowa Załęże
Zawadka Osiecka

 

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych  

(worki   kolorowe)

Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych

(worki   czarne)

03 I     07 II     07 III     04 IV   09 V   06 VI

04 VII      01 VIII     05 IX      03 X    07 XI    05 XII

Proszę o wystawienie worków do godz. 7 00 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
19 III    25 VI    10 IX    03 XII


Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zimnego popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe), odpady zielone

19 III  10 IX

 

GMINA OSIEK JASIELSKI
ROK 2018

HARMONOGRAM   WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

Czekaj Mrukowa Pielgrzymka Samoklęski

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych  

(worki   kolorowe)

Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych  

(worki   czarne)
 

17 I      21 II      21 III      18 IV    21 V    20 VI

18 VII      22 VIII      19 IX      17 X    21 XI    19 XII

 

Proszę o wystawienie worków do godz. 7 00 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
19 III    25 VI      10 IX    03 XII


Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zimnego popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe), odpady zielone

19 III    10 IX