Gmina Osiek Jasielski

Powstanie Gminy Osiek Jasielski


W latach 1954-1972 funkcjonowała Gromada Osiek Jasielski jako najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Osieku Jasielskim. Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej.

1 stycznia 1973 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr XVIII/56/72 z dnia 4 grudnia 1972 roku powstała Gmina Osiek Jasielski.


Zarządzeniem Nr 1 Naczelnika Gminy Osiek Jasielski z dnia 1 stycznia 1973 roku ustalono regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.
W skład urzędu wchodziły:
- biuro urzędu gminy
- gminna służba rolna,
- urząd stanu cywilnego.


Pierwsza Sesja Gminnej Rady Narodowej (GRN) odbyła się w dniu 3 stycznia 1973 roku,
na której podano do wiadomości Uchwałę WRN w Rzeszowie dotyczącą utworzenia Gminy, uchwalono regulamin Rady. Podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego GRN w Osieku Jasielskim, którym został P. Zygmunt Bialik oraz Z-y Przewodniczącego GRN w Osieku Jasielskim, którym został P. Władysław Buczakowski.


Podczas pierwszej Sesji GRN podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia rodzaju i składu liczbowego komisji GRN w Osieku Jasielskim. Tym samym powołano następujące stałe komisje:


- Komisja planu, budżetu i finansów oraz spraw komunalnych i zaopatrzenia,
- Komisja rolnictwa,
- Komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych
- Komisja ładu i porządku publicznego.

Każda z Komisji liczyła 9 osób


Stanowisko Naczelnika Gminy Osiek Jasielski objął pan. Stanisław Kiełbasa, który, piastował tą funkcję do 1975 roku. Jego następcą został pan. Lesław Pankiewicz.

Rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej zniesiono w 13 województwach, w tym w województwie Krośnieńskim zniesiono Gminę Osiek Jasielski i włączono ją do Gminy Dębowiec (Czekaj, Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże, Zawadka Osiecka) oraz Nowy Żmigród (Mrukowa, Pielgrzymka, Samoklęski, Łężyny) ( Dz. U. Nr 24, poz. 143 z 1976 roku).

Przerwa w działalności Gminy trwała do 1982 roku, kiedy to Rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 roku w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic niektórych gmin w województwie Krośnieńskim utworzono Gminę Osiek Jasielski z siedzibą gminnych organów władzy i administracji państwowej w Osieku Jasielskim. W skład Gminy Osiek Jasielski weszły następujące sołectwa: Czekaj, Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże, Zawadka Osiecka z Gminy Dębowiec oraz Mrukowa, Pielgrzymka, Samoklęski z Gminy Nowy Żmigród.

Sesja Inauguracyjna odbyła się 6 października 1982 roku w Sali Domu Kultury w Osieku Jasielskim. Przewodniczącym GRN w Osieku Jasielskim został P. Ludwik Szetlak, zaś jego zastępcami: P. Stanisław Cygan oraz P. Józef Kurcz.

Funkcję naczelnika Gminy Osiek Jasielski objął po raz kolejny P. Lesław Pankiewicz.

8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym a 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ustawę o pracownikach samorządowych, które weszły w życie 27 maja 1990 roku. Ustawa samorządowa dała podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe - pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. Skład Rady Gminy Osiek Jasielski w poszczególnych kadencjach przedstawiał się następująco:

KADENCJA 1990 – 1994

1. Świątek Władysław - Czekaj
2. Socha Antoni - Mrukowa
3. Bors Henryk - Mrukowa
4. Seryła Stanisław - Osiek J.
5. Paluch Józef - Osiek J.
6. Rak Stanisław - Osiek J.
7. Bajorek Wiesław - Samoklęski
8. Fornal Czesław - Samoklęski
9. Romanek Franciszek - Samoklęski
10. Brocławik Józef - Samoklęski
11. Kmiecik Ludwik - Świerchowa
12. Mróz Zbigniew - Świerchowa
13. Łaba Czesław - Załęże
14. Misiołek Mieczysław - Załęże
15. Brniak Zdzisław - Pielgrzymka
16. Brocławik Zdzisław - Pielgrzymka
17. Pykosz Stanisław - Pielgrzymka
18. Mastaj Eugeniusz – Zawadka Osiecka
19. Gumienny Stanisław – Zawadka Osiecka
20. Mroczka Marian - Zawadka Osiecka

Funkcje Wójta pełnił przez kilka miesięcy Józef Brocławik, nastepnie Zbigniew Mróz

KADENCJA 1994-1998
1. Świątek Władysław - Czekaj
2. Bors Alfred - Mrukowa
3. Socha Antoni - Mrukowa
4. Jasionowicz Józef - Osiek J.
5. Paluch Józef - Osiek J.
6. Grad Zdzisław - Osiek J.
7. Brączyk Sabina - Samoklęski
8. Baciak Karol - Samoklęski
9. Fornal Czesław - Samoklęski
10. Kmiecik Leszek - Świerchowa
11. Mróz Zbigniew - Świerchowa
12. Misiołek Mieczysław - Załęże
13. Witusik Stanisław - Załęże
14. Kicicliński Eugeniusz - Pielgrzymka
15. Brocławik Zdzisław - Pielgrzymka
16. Niemiec Jan - Pielgrzymka
17. Dziadosz Jan - Pielgrzymka
18. Gumienny Zdzisław - Zawadka Osiecka

Funkcje Wójta pełnił wówczas Zbigniew Mróz

KADENCJA 1998-2002
1. Mróz Zbigniew - Świerchowa
2. Gunia Barbara - Świerchowa
3. Fornal Czesław - Samoklęski
4. Baciak Ferdynand - Samoklęski
5. Wojdacz Marian - Samoklęski
6. Brocławik Zdzisław - Pielgrzymka
7. Kiciliński Eugeniusz - Pielgrzymka
8. Niemiec Jan - Pielgrzymka
9. Kmiecik Stanisław - Mrukowa
10. Władyka Stanisław - Mrukowa
11. Świątek Władysław - Czekaj
12. Mroczka Michał - Osiek J.
13. Hanas Bolesław - Osiek J.
14. Mroczka Marian - Zawadka Osiecka
15. Gumienny Zdzisław - Zawadka Osiecka
16. Dziadosz Jan - Zawadka Osiecka
17. Mastej Stanisław - Załęże
18. Witusik Stanisław – Załęże

Funkcje Wójta pełnił wówczas Zbigniew Mróz

KADENCJA 2002-2006
1. Fornal Czesław - Samoklęski
2. Wojdacz Marian - Samoklęski
3. Żarnowski Marian - Pielgrzymka
4. Brej Adam - Pielgrzymka
5. Twardzik Jan - Mrukowa
6. Bors Alfred - Mrukowa
7. Świątek Władysław – Czekaj
8. Jurusik Stanisław - Osiek J.
9. Mroczka Michał - Osiek J.
10. Gumienny Tadeusz – Zawadka Osiecka
11. Żurkiewicz Anna - Zawadka Osiecka
12. Bolek Stanisław - Załęże
13. Wygonik Kazimierz – Załęże
14. Gunia Barbara - Świerchowa
15. Faber Witold - Świerchowa

Wybory uzupełniające:
• Mroczka Marian zam. Samklęski (ślubowanie w dniu: 27 czerwca 2003 roku).
• Czupa Krzysztof zam. Mrukowa (ślubowanie w dniu: 30 października 2003 roku).

Funkcje Wójta pełnił wówczas Zbigniew Mróz

KADENCJA 2006-2010
1. Wojdacz Piotr – Samoklęski
2. Kudłaty Adam – Samoklęski
3. Łącki Tadeusz – Samoklęski
4. Brączyk Janusz – Pielgrzymka
5. Gumienny Zdzisław – Pielgrzymka
6. Pociask Leszek – Osiek Jasielski
7. Wygonik Kazimierz – Załęże
8. Zięba Danuta – Świerchowa
9. Socha Daniel – Mrukowa
10. Gumienna Weronika – Zawadka Osiecka
11. Mastej Stanisław – Załęże
12. Welc Paweł – Osiek Jasielski
13. Faber Witold – Świerchowa
14. Socha Jan – Mrukowa
15. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

Funkcje Wójta pełnił Mariusz Pykosz

KADENCJA 2010-1014
1. Józef Jurusik - Osiek Jasielski
2. Andrzej Ciurej – Osiek Jasielski
3. Tadeusz Łącki - Samoklęski
4. Krzysztof Kiciliński - Samoklęski
5. Piotr Wojdacz - Samoklęski
6. Daniel Socha - Mrukowa
7. Danuta Czajkowska - Mrukowa
8. Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka
9. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka
10. Janusz Brączyk - Pielgrzymka
11. Zdzisław Gumienny - Pielgrzymka
12. Marek Kiełbasa - Świerchowa
13. Konrad Michnal - Świerchowa
14. Kazimierz Wygonik – Załęże
15. Mastej Stanisław - Załęże

Wybory uzupełniające:
• Albin Wierdak zam. Osiek Jasielski (ślubowanie w dniu: 31 maja 2011 roku).
• Tomasz Źrebiec zam. Osiek Jasielski (ślubowanie w dniu: 27 czerwca 2012 roku).

Funkcje Wójta pełnił Mariusz Pykosz

KADENCJA 2014 - 2018

1. Albin Wierdak - Osiek Jasielski
2.Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski
3.Władysław Świątek - Czekaj
4.Krzysztof Kiciliński - Samoklęski
5.Piotr Wojdacz - Samoklęski
6.Daniel Socha - Mrukowa
7.Danuta Czajkowska - Mrukowa
8.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka
9.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka
10.Janusz Brączyk - Pielgrzymka
11.Daniel Żarnowski - Pielgrzymka
12.Marek Kiełbasa - Świerchowa
13.Mróz Zbigniew - Świerchowa
14.Kazimierz Wygonik – Załęże
15.Mastej Stanisław – Załęże

Obecny Wójt Mariusz Pykosz