Gmina Osiek Jasielski

Spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Osiek Jasielski na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 31 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim (sala widowiskowa) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.