Gmina Osiek Jasielski

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

Gmina Osiek Jasielski zakupiła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes – Benz

Gmina Osiek Jasielski zakupiła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu używany średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes – Benz.

Środki na zakup samochodu zostały pozyskane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu: „Wsparcie
i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Koszt samochodu to 412 000,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 300 000,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Osiek Jasielski.

W najbliższym czasie nastąpi przekazanie samochodu na rzecz jednostki OSP w Załężu.

Władysław Świątek Sołtysem Roku

W Senacie 13 lipca 2022 r. wręczono nagrody laureatom 20 edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności. Uroczystość poprzedziła konferencja „25 lat odnowy wsi w Polsce”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu.

Wśród 9 najlepszych włodarzy z całej Polski wyróżniony został Pan Władysław Świątek, Sołtys wsi Czekaj, który podkreśla, że to dla niego ogromna satysfakcja, ponieważ funkcję Sołtysa w tej miejscowości pełni 35 lat.

Serdeczne gratulacje dla Laureata.

 

Czytaj więcej: Władysław Świątek Sołtysem Roku