Gmina Osiek Jasielski

Spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Osiek Jasielski na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę 08 grudnia 2021 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim (sala widowiskowa) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

 
Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

 
Przypominamy też o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa:

  • zasłaniania nosa i ust
  • dezynfekowania rąk  
  • zachowania dystansu

INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Osiek Jasielski,
że w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania pk. „PATROL-21”.

W związku z powyższym w tym dniu na terenie Gminy Osiek Jasielski zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Emitowane będą dwa sygnały alarmowe:

  • o godz. 11:00 – „ogłoszenie alarmu”;
  • o godz. 11:15 – „odwołanie alarmu”.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana w wystąpieniem żadnego zagrożenia.
Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań. 

Informacja

Gmina Osiek Jasielski otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w kwocie 3 511 013 zł z następującym podziałem :
 
-  2 345 447 zł na wodociągi i zaopatrzenie w wodę
1 165 566 zł na zadania związane z kanalizacją

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

       Urząd Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców miejscowości Pielgrzymka, aby wpłaty za podatki oraz odpady komunalne uiszczać w banku, kasie Urzędu Gminy lub placówce Urzędu Poczty.