Gmina Osiek Jasielski

Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, 
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Osiek Jasielski, 
  • osoba jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 
  • osoba nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, w ilości 1,5 tony w terminie do końca grudnia 2022 r.

Wniosek o zakup węgla można składać za pomocą formularza:

-  osobiście w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski (sekretariat)

- pocztą tradycyjna na adres:

Urząd Gminy Osiek Jasielski

38-223 Osiek Jasielski 112

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zaawansowanym podpisem elektronicznym.

 

Linki do formularza wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego:

Wniosek - wersja do druku

Wniosek - wersja elektroniczna

Przekazano do użytkowania przebudowany ciąg dróg powiatowych w miejscowości Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski

W piątek, 28 października 2022 roku oddano do użytku przebudowany ciąg dróg powiatowych w miejscowości Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski.

Zadanie pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski” obejmowało przebudowę prawie
900 m drogi powiatowej wzdłuż, której wykonano ciąg pieszo-rowerowy w Zawadce Osieckiej wraz z budową 500 m chodnika w Osieku Jasielskim.

Wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł. Środki pozyskane przez powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1,3 mln zł, Dotacja z Gminy Osiek Jasielski to kwota 250 tyś. zł na wykonanie prac, 13 tyś. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnika w Osieku Jasielskim i 24 tyś. zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże w miejscowości Osiek Jasielski i Zawadka Osiecka.
Pozostałe środki to wkład własny powiatu.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

W uroczystości przekazania i poświęcenia drogi wzięli udział Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem, Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, przedstawiciele Rady Gminy Osiek Jasielski, przedstawiciele Wykonawcy, mieszkańcy Miejscowości Zawadka Osiecka,
ks. Bogusław Kellner Proboszcz Parafii w Osieku Jasielskim, ks. Marian Drozd  Proboszcz Parafii w Załężu.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Jarosław Stefański Proboszcz Parafii w Zawadce Osieckiej.

Czytaj więcej: Przekazano do użytkowania przebudowany ciąg dróg powiatowych w miejscowości Zawadka Osiecka i...