Gmina Osiek Jasielski

Startuje przebudowa ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski. Umowa z wykonawcą została podpisana

14 kwietnia 2022 r. w miejscowości Zawadka Osiecka podpisana została umowa na przebudowę ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski. Umowa na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże i Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski została zawarta przez Starostwo Powiatowe w Jaśle reprezentowane przez Pana Adama Pawlusia – Starostę Jasielskiego i Pana Stanisława Pankiewicza – Wicestarostę Jasielskiego z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle reprezentowaną przez Pana Adama Matuszewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu. Umowa na przebudowę ciągu dróg została podpisana w towarzystwie Senator RP Pani Alicji Zając, Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Andrzeja Stachurskiego, przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, przedstawicieli Rady Powiatu i Rady Gminy Osiek Jasielski. Koszt wykonania zadania wyniesie 2 439 645,25 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 370 685,00 zł.

Czytaj więcej: Startuje przebudowa ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski....

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju wzięło udział łącznie 30 uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych z Zespołu Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim, Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach oraz Zespołu Szkół Integracyjnych w Zawadce Osieckiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj. kl. I-IV oraz kl. V-VIII. Rywalizację podzielono na dwa etapy. W pierwszej części przeprowadzono eliminacje pisemne, polegające na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Następnie jury wyłoniło finalistów, którzy odpowiadali na pytania otwarte. Pytania do turnieju opracowali członkowie jury eliminacji gminnych mł. bryg. Ireneusz Zagórski oraz asp. sztab. Andrzej Walczyk - funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jaśle, w skład jury ponadto weszli Pan Daniel Socha – Prezes OG ZOSP RP w Osieku Jasielskim oraz Pan Józef Jurusik – Komendant Gminny ZOSP RP w Osieku Jasielskim.

Czytaj więcej: Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”