Gmina Osiek Jasielski

Dotacje z budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM WIELOLETNI ,,SENIOR+”

NA LATA 2021-2025

 

UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W ŚWIERCHOWEJ

 

DOFINANSOWANIE: 160.000,00 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 200.000,00 ZŁ

 

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną prace polegające na przebudowie pomieszczeń w istniejącym budynku Domu Ludowego w Świerchowej na potrzeby powstania Klubu Senior+. Pomieszczenia znajdują się na poziomie 0 i zostaną w pełni dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych,
w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior+ wymaga ich remontu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia tworząc w ten sposób nową placówkę wewnątrz istniejącego budynku.

Planowane do remontu pomieszczenia będą spełniały minimalne standardy lokalowe ośrodków wsparcia ,,SENIOR+" tj. zostaną wydzielone następujące pomieszczenia:

 1. pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań (część rekreacyjna)
 2. pomieszczenie ogólnodostępne sala mniejsza pełniąca funkcję sali spotkań ( część klubowa),
 3. pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania
  i spożycia posiłków
 4. łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) oraz dla osób niepełnosprawnych,
 5. wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów (wiatrołap),
 6. pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych.

OGŁOSZENIE

            Od dnia 20 lipca 2021 roku siedziba Punktu Konsultacyjnego dla osób, rodzin
z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Osieku Jasielskim będzie się mieścić w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku Jasielskim.

            Podczas wizyt w Punkcie proszę stosować się do obowiązujących zasad sanitarnych, tj.:

 • zakryć nos i usta maseczką,
 • zachowywać odpowiedni odstęp,
 • odpowiednio dezynfekować ręce przed wejściem do gabinetu.

            Jednocześnie informuję, że osoby z objawami choroby, np. gorączka, kaszel, katar nie będą przyjmowane.

Nadal można uzyskać specjalistyczną pomoc lub poradę pod nr telefonu 797 289 610
w godzinach pracy Punktu, tj. we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 – po wcześniejszym umówieniu się.

 

 

                                                                     Zapraszam

Magdalena Maculak 

specjalista psychoterapii uzależnień,

specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie