Gmina Osiek Jasielski

Zagłębie Ambitnej Turystyki, Rada Partnerstwa zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o strategicznych znaczeniu dla obszaru partnerstwa

Szanowni Mieszkańcy!
 
W związku z trwającymi pracami nad Strategią Terytorialną
Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki, Rada Partnerstwa zaprasza do
zgłaszania propozycji projektów o strategicznych znaczeniu dla obszaru
partnerstwa.
 
Celem tego działania jest wzmocnienie zdolności gmin tworzących
partnerstwo do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz
planowania kompleksowych przedsięwzięć aktywizujących potencjał
obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój.
 
Kluczowym elementem prowadzonego procesu strategicznego dla Partnerstwa
jest przygotowanie w ramach Strategii Terytorialnej odpowiednich
Projektów Strategicznych - czyli konkretnych rozwiązań realizujące
zaplanowane cele i rozwiązujące zdiagnozowane problemy w obszarach:
społecznym, gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym.
 
Biorąc powyższe pod uwagę powyższe, prosimy o zgłaszanie
przedsięwzięć o charakterze partnerskim, czyli takich, które swoim
zasięgiem wykraczają poza granice jednej gminy i są realizowane przez
uczestników Partnerstwa, angażujących szerokie grono interesariuszy,
zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz zintegrowanych
czyli rozwiązujący szerszy zakres problemów, wykorzystujący szerszy
zakres potencjałów, odpowiadający na potrzeby różnych grup osób.
 
Kto może zgłosić projekt?
 
Każdy mieszkaniec Gmin tworzących Partnerstwo
 
Jak można zgłosić projekt?
 
Projekt można zgłosić poprzez wypełnienie formularza ankietowanego
dostępnego pod poniższym linkiem:
 
 
Do kiedy można zgłosić projekt?
 
12 lipca 2021 r. (poniedziałek)