Gmina Osiek Jasielski

21 czerwca odbędzie się ,,V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”

Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenie domów i mieszkań przed włamaniami.

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów zainicjuje cykliczne wydarzenia organizowane podczas trwania wakacji, podlegają min. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczania nieruchomości przed włamaniami poprzez strony internetowe Policji, lokalne media a także pikniki z udziałem funkcjonariuszy Policji.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

 

Broszura informacyjna

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka”

W dniu 5 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski podpisał umowę z Zakładem Usługowo- Produkcyjno- Handlowym „ HAŻBUD”  spółka z o.o w Gorlicach na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka”. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:

Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania oraz Etap II, który obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. W ramach zamówienia planuje się:

- budowę ujęcia wody z rzeki Kłopotnica na dz.nr 1852/1,

- budowę stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią oraz zbiornikiem magazynowym 

  wody surowej i uzdatnionej , zlokalizowanej na dz.nr 524/1,

- budowę dopływu wody z projektowanego ujęcia poprzez studnię zbiorczą do stacji

   uzdatniania wody,

- wykonanie rurociągu popłucznego o dług. ok 277m,

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1300 mb.

 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 394 000,00 zł. Na  realizację tego zadania Gmina Osiek Jasielski otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną z  przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 345 447,00 zł. Wkład własny Gminy Osiek Jasielski na ten cel to kwota 3 048 553,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w terminie do 5 września 2025 roku.

Czytaj więcej: Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją...

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 173 z 31 maja 2023 roku;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 172 z 31 maja 2023;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 174 z 31 maja 2023 roku.

 

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

CHARLIE-CRP jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-31-maja-2023-r