Gmina Osiek Jasielski

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szanowni Państwo !

Gmina Osiek Jasielski planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad :

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu ,, Opieka wytchnieniowa ”.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie KARTY ZGŁOSZENIA oraz orzeczenia o niepełnosprawności osoby zainteresowanej udziałem w Programie "Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2024 do dnia 09.11.2023 roku.

Złożone karty pozwolą ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w Programie.

Karta zgłoszeniowa do pobrania – opieka wytchnieniowa

Karty zgłoszeniowe wraz z orzeczeniem należy składać:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim

- drogą emaliową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) link: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

 

Karta zgłoszeniowa

Laptopy dla uczniów klas IV szkół z terenu Gminy Osiek Jasielski

W dniu 23 października 2023 r. w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim Pan Andrzej Stachurski Wójt Gminy Osiek Jasielski i Pani Aneta Jarecka Sekretarz Gminy Osiek Jasielski przekazali na własność uczniom klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Osiek Jasielski laptopy w ramach rządowego programu „Laptop dla Ucznia”. Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie umów  przekazania zawartych między Gminą Osiek Jasielski a rodzicami uczniów.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że co roku począwszy od 2023/2024 każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Uczniowie będą mogli korzystać z laptopów zarówno w szkole, jak i w domu.  Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył uczniom w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów.

W roku szkolnym 2023/2024 laptopy marki HP ProBook 440 G9 w Gminie Osiek Jasielski otrzymało 44 czwartoklasistów, w tym :

Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim – 19 uczniów
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Samoklęskach – 17 uczniów
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej - 8 uczniów

Czytaj więcej: Laptopy dla uczniów klas IV szkół z terenu Gminy Osiek Jasielski

V edycja kursu e-learningowego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”

Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy nagrody.
W działaniu mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009 –2017.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

Uwaga! Dane uczestnika należy wpisać przed rozpoczęciem realizowania szkolenia.

  1. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
    3. przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

 W załączeniu;