Gmina Osiek Jasielski

XV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” imienia prof. Jerzego Wilkina.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. 

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Prace oceni Kapituła w składzie:

prof. Jacek Raciborski – Przewodniczący

Członkowie: prof. Izabella Rylska, prof. Roch Sulima, prof. Józef Styk, dr hab. Paweł Chmieliński,

dr Barbara Perepeczko, dr Andrzej Hałasiewicz.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://www.fdpa.org.pl/xv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli reprezentujących podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje, że w dniu 11.07.2023 r. ogłoszony został nabór przedstawicieli reprezentujących podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym w Radzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Link do ogłoszenia:

https://wisloka.pl/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-reprezentujacych-podmioty-spoleczenstwa-obywatelskiego-dzialajace-w-obszarach-spolecznym-gospodarczym-i-srodowiskowym-w-radzie-strategii-rozwoju-ponadlokalnego/

Gmina Osiek Jasielski pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 2 czerwca 2023 roku Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski  przekazał sprzęt gastronomiczny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Osiek Jasielski o łącznej wartości 20.000,00 zł.

Do projektu przystąpiło cztery  KGW z terenu Gminy Osiek Jasielski:

  1. Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku Jasielskim
  2. Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu
  3. Koło Gospodyń Wiejskich w Czekaju
  4. Koło Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce

Warunkiem otrzymania  dofinansowania był wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organizacja  wydarzenia lub akcji, której tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przestępczości.

 Dzięki realizacji zadania dzieci i młodzież, a także ich rodzice i opiekunowie z terenu Gminy Osiek Jasielski mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez KGW. Z uwagi na realizację różnego rodzaju warsztatów kulinarnych niezbędny był zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz zakup produktów spożywczych. Praca z uczestnikami podczas warsztatów to szansa na propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego współzawodnictwa. Inwestycja w rozwój Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Osiek Jasielski to działalność na rzecz dzieci, młodzieży, a także mieszkańców Gminy, mające na celu rozwijanie poczucia wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowej.

 Każdy sprzęt został oznaczony logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz tekstem „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Czytaj więcej: Gmina Osiek Jasielski pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...