Gmina Osiek Jasielski

Quad dla OSP

Gmina Osiek Jasielski zakupiła na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim nowy pojazd typu Quad wraz z potrzebnym wyposażeniem, w którego skład wchodzi między innymi:

- przyczepa ratownicza z noszami do transportu osób poszkodowanych,

- przyczepa z plandeką do przewozu quada,

- radiostacja.

 

Zakup Quada wraz z wyposażeniem został zrealizowany ze środków własnych Gminy Osiek Jasielski i wyniósł 129 000,00 zł.

Czytaj więcej: Quad dla OSP

Ćwiczenia OSP w Załężu

W dniu 3 grudnia 2022 roku w miejscowości Załęże na placu byłej wytwórni mas bitumicznych, odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek Jasielski. 

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych podczas wypadku komunikacyjnego oraz pożaru hali magazynowej. Gaszenie pożaru hali odbyło się metodą dowożenia wody z punktu czerpania, który zlokalizowany był na rzece Wisłoka.

W ćwiczeniu uczestniczyły jednostki:

OSP Czekaj,

OSP Mrukowa,

OSP KSRG Osiek Jasielski,

OSP Pielgrzymka,

OSP Samoklęski,

OSP KSRG Świerchowa,

OSP KSRG Załęże,

OSP Zawadka Osiecka.

Podsumowania ćwiczeń dokonał dowódca JRG KP PSP w Jaśle mł. Bryg. Edward Gronek oraz Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski.

Czytaj więcej: Ćwiczenia OSP w Załężu