Gmina Osiek Jasielski

Dofinansowanie dla OSP z terenu Gminy Osiek Jasielski

Jednostki OSP z ternu naszej gminy otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu
i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Kwoty przyznanej dotacji przedstawiają się następująco:

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych , których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Kolejna Pomoc dla obywateli Ukrainy

Gmina Osiek Jasielski po raz kolejny zdała egzamin z empatii i hojności.

Dzisiaj ponownie przekazujemy wsparcie materialne w postaci zebranych przez mieszkańców Gminy Osiek Jasielski artykułów i produktów dla osób potrzebujących na Ukrainie.

Wszystkim darczyńcom z naszej gminy serdecznie dziękuje,

 

Andrzej Stachurski          

Wójt Gminy Osiek Jasielski     

 

Czytaj więcej: Kolejna Pomoc dla obywateli Ukrainy