Gmina Osiek Jasielski

OGŁOSZENIE

            Od dnia 20 lipca 2021 roku siedziba Punktu Konsultacyjnego dla osób, rodzin
z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Osieku Jasielskim będzie się mieścić w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku Jasielskim.

            Podczas wizyt w Punkcie proszę stosować się do obowiązujących zasad sanitarnych, tj.:

  • zakryć nos i usta maseczką,
  • zachowywać odpowiedni odstęp,
  • odpowiednio dezynfekować ręce przed wejściem do gabinetu.

            Jednocześnie informuję, że osoby z objawami choroby, np. gorączka, kaszel, katar nie będą przyjmowane.

Nadal można uzyskać specjalistyczną pomoc lub poradę pod nr telefonu 797 289 610
w godzinach pracy Punktu, tj. we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 – po wcześniejszym umówieniu się.

 

 

                                                                     Zapraszam

Magdalena Maculak 

specjalista psychoterapii uzależnień,

specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie