Gmina Osiek Jasielski

Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

       

symbolue                                            leader                                             PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie Osiek Jasielski” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Osiek Jasielski poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Samoklęski oraz wiaty turystycznej wraz z przebudową deptaka w miejscowości Osiek Jasielski

Beneficjent: Gmina Osiek Jasielski

Całkowity koszt realizacji operacji: 347 282,80 zł , w tym ze środków EFRROW 180 000,12 zł.