Gmina Osiek Jasielski

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Osieku Jasielskim informuje, że odbiór odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2014 roku odbędzie się w następujących dniach: 

10.01.2014r. – Miejscowość:  OSIEK JASIELSKI, ŚWIERCHOWA, ZAWADKA OSIECKA, ZAŁĘŻE

24.01.2014r. – Miejscowość: CZEKAJ, MRUKOWA,PIELGRZYMKA, SAMOKLĘSKI

Kompletny harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku będzie dostępny w późniejszym terminie. 

Bezpłatne usuwanie azbestu.

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż osoby zainteresowane bezpłatnym usuwaniem azbestu (eternitu) mają możliwość złożenia wnioku do Urzędu Gminy w terminie do 15.01.2014 r.

Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego

INFORMACJA DOTYCZACA   ZAKOŃCZENIA REALIZACJI V EDYCJI  PROJEKTU SYSEMOWEGO  p t  „ CZAS NA AKTYWNOŚC  W GMINIE OSIEK JASIELSKI”. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki .

 

                       Realizowany w okresie od  01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ  W GMINIE OSIEK JASIELSKI"