Gmina Osiek Jasielski

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY  I PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OSIEK JASIELSKI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU.
 
DOTYCZY ON:
 
1.Nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Jasielski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr:  471/22 o powierzchni 0.5238 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
 
2.Nieruchomości położonej o obrębie Samoklęski o powierzchni 0.09 ha zabudowanej budynkiem magazynowym przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego.      
               
WYKAZ TEN WYWIESZONY ZOSTAŁ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY W OSIEKU JASIELSKIM  NA OKRES 21 DNI, LICZĄC OD DNIA 09.10.2014 R. DO DNIA 29.10.2014 R.
 
 
  WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI