Gmina Osiek Jasielski

Zajęcia plastyczno-techniczne

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim zaprasza wszystkich  chętnych uczniów, dzieci i młodzież  na bezpłatne, cykliczne  zajęcia plastyczno-techniczne, które odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 15.00 do 17.00  w budynku Punktu Informacji Turystycznej, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury. 

Zajęcia poprowadzi Pani Marta Łaba.

Zapraszamy

Dożywianie dzieci w szkołach.

I N F O R M A C J A


Informuje się rodziny , w których dzieci uczęszczają do szkół o możliwości korzystania z dożywiania dzieci w szkołach.


Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania tej formy pomocy wynosi 684.00 zł (na 1 osobę w rodzinie).

Więcej informacji w UG Osiek Jasielski Pokój Nr 3