Gmina Osiek Jasielski

Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 +”

 Dnia 28 kwietnia 2016 r., do rodzin w Gminie Osiek Jasielski trafiły pierwsze pieniądze ze składanych wniosków o świadczenia wychowawcze. Wydanych zostało 215 decyzji na 346 dzieci, na łączną kwotę 173 000,00 zł. Wśród pierwszych świadczeniobiorców znalazła się Pani Anna Lukaszczyk z miejscowości Samoklęski.

1. Kiedy złożyła Pani wniosek o świadczenie wychowawcze?

Anna Lukaszczyk: Wniosek o świadczenie wychowawcze złożyłam 05.04.2016 r.
Przy składaniu wniosku nie było żadnego problemu, wszystko przebiegało sprawnie, nie było kolejek.

2. Na ile dzieci Pani wnioskowała?

A.L.: Wnioskowałam na pięcioro dzieci w wieku 2-11 lat.

3. Na jaki cel przeznaczy Pani przyznane świadczenie?

A.L.: W związku z wielodzietnością, przyznane środki wpłyną na polepszenie standardu życia mojej rodziny. Planuję zakupić laptop, a także instrument muzyczny, w celu rozwijania zdolności muzycznych mojej córki, Magdaleny. Pozostałe środki przeznaczę na różne potrzeby związane z zaspokajaniem niezbędnych wymogów bytowych oraz na potrzeby związane z kształceniem moich dzieci. Traktuje te środki jako pomoc dla całej naszej rodziny, wsparcie w trudzie wychowania moich dzieci. 

4. Co Pani sądzi o Programie „Rodzina 500+” ?

A.L.: Jest to duży zastrzyk finansowy dla całej mojej rodziny. Bardzo dziękuję Wójtowi Gminy oraz jego pracownikom za szybkie rozpatrzenie mojego wniosku, a przede wszystkim ustawodawcy za wprowadzenie w życie tego Programu.

DSC 01552

155