Gmina Osiek Jasielski

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 20:00 dnia 14.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014

Obszar: Województwo podkarpackie

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W sytuacji wystąpienia istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2013 Wójta Gminy Osiek Jasielski, piątek 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny 3 maja, przypadający w sobotę.

W tym dniu w godz. 730-1530 w sekretariacie urzędu dyżur pełnić będzie pracownik w związku ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.