Gmina Osiek Jasielski

Informacja o sprzedaży działek

INFORMACJA

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje o przetargu ogłoszonym zarządzeniem nr 53/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Osiek Jasielski, stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz umieszczone na stronie internetowej www.osiekjasielki.ires.pl Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, pokój nr 1, tel. 13 44 200 05.

 

                                                                                   Wójt Gminy Osiek Jasielski,

                                                                                                          Mariusz Pykosz