Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie dla Członków Zespołów Jasielskiej Agory

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

            W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory, które odbędzie się w dniu

 

23 października 2013 r. (środa) o godz.16:00

w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2.

 

W czasie spotkania zostaną omówione przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce:

- wyniki diagnozy w zakresie stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego w dziedzinach: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, komunikacja i transport publiczny, usługi komunalne oraz zaopatrzenie w energię.

- wyniki diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych  pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego.

 

Ogoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Rocznego Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarioacie na 2014 rok

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIEK JASIELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2014 ROK

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Przedmiot konsultacji:

Program współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim

Konsultacje trwają od 14 października 2013 rok do 27 października 2014 roku.

Forma konsultacji:

Opinie i uwagi należy wnosić pisemnie na ,,Formularzu konsultacji” do pobrania poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Osieku Jasielskim a następnie składać w Urzędzie Gminy
w Osieku Jasielskim, przesyłać drogą listową na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112 lub przekazać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program.pdf

formularz.pdf

Wójt Gminy Osiek Jasielski

inż. Mariusz Pykosz

Święto Chleba

Tegoroczne „Święto Chleba” odbyło się 15 września w Zawadce Osieckiej. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy jak również zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej mszy świętej, podczas której ks. Proboszcz Andrzej Buchowski poświęcił okazałe bochny chleba.

Czytaj więcej: Święto Chleba

Rajd 4x4

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego organizuje w dniu 29 września 2013 r. na terenie miejscowości Osiek Jasielski XII Zlot Samochodów Terenowych 4x4.

Jednodniowa impreza będzie składała się z 2 prób sportowych oraz 1 próby turystyczno-przeprawowej.

Czytaj więcej: Rajd 4x4

Informacja dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski

Drodzy mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski

Samorząd naszej gminy wraz z wszystkimi gminami powiatu jasielskiego i samorządem powiatowym bierze udział w badaniu opinii mieszkańców o świadczonych usługach takich jak: edukacja, opieka zdrowotna, kultura, komunikacja oraz usługi komunalne i zaopatrzenie w energię.

Czytaj więcej: Informacja dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski