Gmina Osiek Jasielski

Bezpłatne usuwanie azbestu.

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż osoby zainteresowane bezpłatnym usuwaniem azbestu (eternitu) mają możliwość złożenia wnioku do Urzędu Gminy w terminie do 15.01.2014 r.

Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego

INFORMACJA DOTYCZACA   ZAKOŃCZENIA REALIZACJI V EDYCJI  PROJEKTU SYSEMOWEGO  p t  „ CZAS NA AKTYWNOŚC  W GMINIE OSIEK JASIELSKI”. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki .

 

                       Realizowany w okresie od  01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ  W GMINIE OSIEK JASIELSKI"

Usuwanie azbestu

Gmina Osiek Jasielski

Zadanie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek Jasielski w roku 2013”.

Zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w_Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

a1a2

UWAGA - Ćwiczenia

INFORMACJA!!!

 

W DNIU DZISIEJSZYM – ŚRODA  (23.10.2013 R.)

W GODZ. 10:00 – 11:00 ZOSTANIE PRZEPROWADZONA GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH W RAMACH
OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA TAKTYCZNO - SPECJALISTYCZNEGO