Gmina Osiek Jasielski

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim informuje, że w okresie od 1.07.2014 r. do 31.08.2014 r.  Punkt  Konsultacyjny dla osób, rodzin z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie będzie czynny w godzinach od 9°° - 11°° w każdy wtorek w budynku Gimnazjum Integracyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim : pierwsze piętro pokój nr 110.

Karta Dużej Rodziny

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje ,że weszły w życie przepisy prawne na podstawie których rodziny wielodzietne mogą skorzystać z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych . Rodziny, które mają troje lub więcej dzieci  mogą ubiegać się o Ogólnopolską „Kartę Dużej Rodziny”.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny

Ogłoszenie - na organizację stoisk handlowych z wyłączeniem stoisk oferujących napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5% i gastronomię podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej Dni Osieka Jasielskiego 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku  Jasielskim  informuje o możliwości składania ofert  na organizację stoisk  handlowych  z wyłączeniem stoisk oferujących  napoje  alkoholowe o zawartości alkoholu do 3,5%  i gastronomię podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej „Dni Osieka Jasielskiego 2014”

Czytaj więcej: Ogłoszenie - na organizację stoisk  handlowych  z wyłączeniem stoisk oferujących  napoje...

Ogłoszenie - wynajem powierzchni pod usługi gastronomiczne podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej - Dni Osieka 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim zaprasza do składania ofert pisemnych na wynajem terenu o powierzchni 250 m²  na działce o numerze ewidencyjnym 471/25 /koło kuźni/w Osieku Jasielskim na prowadzenie obsługi  gastronomicznej oraz sprzedaż napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5%  alkoholu w dniach 10 - 11 sierpnia 2014r. podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej „Dni Osieka 2014” organizowanej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielski Sprzedaż  wyrobów gastronomicznych i alkoholowych odbywać się będzie na terenie przyległym do wyżej wymienionej  imprezy zgodnie z załącznikiem graficznym do ogłoszenia.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - wynajem powierzchni pod usługi gastronomiczne podczas imprezy kulturalno- rozrywkowej...