Gmina Osiek Jasielski

Zwrot podatku akcyzowego

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

  •           w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 r.
  •               w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku wyniesie  81.70 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

·         2-30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

·         1-31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w tutejszym urzędzie gminy.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie, to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

INFORMACJA - USUWANIE AZBESTU

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż osoby zainteresowane bezpłatnym usuwaniem azbestu (eternitu) mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Gminy w terminie do 28.02.2015 r.

Próba syren alarmowych

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w godzinach 14.00 do 14.15 na terenie gminy Osiek Jasielski zostanie przeprowadzona w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania głośna próba syren alarmowych.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia.

Przebieg próby systemów alarmowych:

·        godzina 14.00 – ogłoszenie alarmu

·         godzina 14.15 - odwołanie alarmu

Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.

 

                                                                                                                                    WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI

                                                                                                                                      SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY    

                                                                                                                                                     MARIUSZ PYKOSZ