Gmina Osiek Jasielski

Rokowania na sprzedaż drzewa

Informacja

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuję, iż w dniu 6 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie
o rokowaniach na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Czekaj oraz Osiek Jasielski. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki
Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 112, tel. 13 44 20 005 wew. 35

Wójt Gminy Osiek Jasielski
Mariusz Pykosz