Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie

Od 01 do 28 lutego 2013r. w pokoju nr 15 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 Obowiązują faktury VAT od 01 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

Powstanie Styczniowe

foto

"Byśmy nigdy nie zapomnieli..."
W styczniu 2013 r. minęło 150 lat od ogólnonarodowego zrywu powstańczego mieszczan, chłopów i szlachty. Społeczeństwo polskie, udręczone jarzmem zaborców, postanowiło odzyskać wolność.
"Był taki rok, rok 1863,
gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,
silna nie liczbą, ale wolą ducha..." powstała, aby zerwać kajdany niewoli.

Czytaj więcej: Powstanie Styczniowe

Dzień Seniora w Zawadce Osieckiej

„Dzień Seniora” zorganizowany 21 października br. w Zawadce Osieckiej, był ostatnią tego typu imprezą w naszej gminie. Podobnie jak poprzednie, powstał w ramach działania 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” z projektu pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów drogą do aktywizacji lokalnej społeczności Gminy Osiek Jasielski”. Imprezę rozpoczęła msza święta, po której uczestnicy udali się do Domu Ludowego w Zawadce Osieckiej, gdzie z bogatym programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Zawadce Osieckiej

Dzień Seniora w Pielgrzymce

   14 października 2012 r. odbyła się „Biesiada Wiejska. Pielgrzymka 2012”.Impreza zorganizowana z myślą o starszych mieszkańcach Pielgrzymki, w ramach działania 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” z projektu pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów drogą do aktywizacji lokalnej społeczności Gminy Osiek Jasielski”.

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Pielgrzymce