Gmina Osiek Jasielski

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i MDP - relacja

30 sierpnia 2015r r. odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Impreza odbyła się na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim po raz drugi. Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Gmina Osiek Jasielski. Patronat nad zawodami objęła Senator RP Alicja Zając oraz Poseł na Sejm Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Starostwo Powiatowe. Na zawody przybyli także wójtowie gmin z których drużyny reprezentowały się w zawodach. Gościnnie przybyła także delegacja zawodowej straży pożarnej z Truskawca na Ukrainie. Na płytę stadionu uroczystą kolumnę drużyn wprowadził druh Adam Durał – Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie. Rozpoczęcie zawodów poprzedził hymn Związku i wciągniecie flagi związkowej na maszt.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, jako gospodarz i współorganizator zawodów, przywitał wszystkich przybyłych gości, parlamentarzystów i samorządowców, organizatorów i reprezentację drużyn z ich opiekunami. Wyraził radość, że powiatowe zawody sportowo - pożarnicze odbywają się już po raz drugi na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim. Podkreślił znaczenie takich zawodów, które nie tylko pokazują sprawność fizyczną strażaków ochotników, ale przede wszystkim ich przygotowanie do niesienia pomocy innym, a także doskonalenie sprawności operacyjnej. Podkreśił ich ważność, życzył druhom powodzenia oraz zdrowej i bezpiecznej rywalizacji, która sprzyja doskonaleniu umiejętności nie tylko obsługi sprzętu pożarniczego, ale także poszerza wiedzę w tym zakresie.

 

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

• mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

• ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

• popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

• przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

W rywalizacji wzięło udział 15 reprezentacji, które rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach : sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. Nad ich sprawnym przeprowadzeniem czuwała komisja sędziowska, której przewodniczył dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Marek Górniak. Komentarz zapewnił Naczelnik Wydziału Operacyjno- Rozpoznawczego bryg. Wacław Pasterczyk

Drużyny zajęły kolejno miejsca :

MDP dziewczęta

Brzyska – I miejsce

Skołyszyn – II miejsce

Mytarka, - III miejsce

MDP chłopców

Brzyska -I miejsce,

Skołyszyn -II miejsce

Łysa Góra – III miejsce

Warzyce IV miejsce

Seniorzy grupa A

Warzyce - I miejsce ,

Łysa Góra - II miejsce

Bieździedza - III miejsce

Tarnowiec- IV miejsce

Skołyszyn – V miejsce

Lipnica Dolna-VI miejsce

Harklowa- VII miejsce

Seniorzy Grupa C (kobiety) z Szebni.- I miejsce

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami i pamiątkowymi dyplomami, które wręczali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Bogdanem Ziembą, wójtowie gminy Brzyska Rafał Papciak, Jasło Stanisław Pankiewicz, Osiek Jasielski Mariusz Pykosz i Nowy Żmigród Grzegorz Bara, zastępca burmistrza miasta i gminy Kołaczyce Jerzy Sypień, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Adam Rozmus oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Wiktor Barański.

 

Druh Stanisław Święch, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej podkreślił znaczenie takich zawodów jako podnoszenie sprawności operacyjnej jednostek strażaków, doskonalenie umiejętności w obsłudze sprzętu, które w tym zawodzie służą ratowaniu ludzkiego życia, mienia, sprawnym wyjazdom i akcjom ratowniczym. To również ćwiczenie tężyzny fizycznej.

Komendant PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek również zaznaczył szczególne cele takich zawodów, od typowo regulaminowych układów, które są kwalifikacją polegającą na wyłonieniu zwycięscy do udziału w zawodach wojewódzkich, które odbywają się co 2 lata. To kwestia wzajemnej integracji, obserwacji drużyn i współzawodnictwa, rywalizacji sportowej, do oceny przede wszystkim sprawności fizycznej, przygotowanie do codziennych, zdarzeń, akcji ratowniczych. Zwrócił uwagę na zaangażowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych podczas biegu sztafetowego i ćwiczeń bojowych, ponieważ będą to przyszli adepci sztuki pożarniczej, którzy w przyszłości zasilą podstawowe jednostki, by brać sprawny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, udzielać pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Komendant zaakcentował również wyposażenie techniczne Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych, które z biegiem lat jest coraz bardziej profesjonalne, specjalistyczne. Chodzi tu o nowy tabor samochodowy, nowe samochody, których przybyło w ostatnich latach. W powiecie jest 17 jednostek włączonych w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy i są to jednostki wyposażone w arsenał sprzętowo – pożarniczy, arsenał i armatura wodno - pianową oraz sprzęt do ratownictwa medycznego. To w ostatnich latach zasługa środków z Unii Europejskiej, Regionalnemu Programowi Operacyjnemu oraz samorządom lokalnym, dzięki którym Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały mocno dosprzętowione.

Podsumowując IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze komendant Wiesław Latoszek podziękował wszystkim uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom. Słowa podziękowania skierował także do wszystkich zaproszonych gości i samorządowców oraz szczególne słowa podziękowania do wójta gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza, jako współorganizatora, za możliwość przeprowadzenia kolejny raz zawodów na pięknym kompleksie sportowym.  

 

004

006

013

017

020

022

025

027

033

054

055

056

064

065

068

073

073

077

082

088

089

091

093

103

113