Gmina Osiek Jasielski

Wsparcie w starcie

Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

TERMIN NABORU: 20.01.2017 - 03.02.2017 r.

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: Wsparcie w starcie

Informacja o wykazie

GPRIOŚ.7150.1.2017

 

 

Informacja

Wójt Gminy Osiek Jasielski działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 04 stycznia 2017r. został podany do buplicznej wiadomośći, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących na własność Gminy Osiek Jasielski przeznaczonych do najmu w trybie przetargu nieograniczonego na okres 3 lat.


Wykaz obejmuje:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 52,00 m2, położony w budynku Domu

    Ludowego w Pielgrzymce.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz