Gmina Osiek Jasielski

CZAS NA STAŻ

 

 

 

 

Trwa nabór kandydatów do drugiej edycji projektu CZAS NA STAŻ realizowanego przez ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. i Podkarpacką Izbę Gospodarczą. Rekrutacja trwa do 21 marca 2018 r.

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby:

 • w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,
 • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),
 • należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).


W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

OFEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców - ,
 • staże zawodowe do 5 miesięcy.
   

pig czas na staz plakat web 180305 1

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:

 • Wypłatę stypendium szkoleniowego
 • Wypłatę stypendium stażowego
 • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia
   


WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.
 

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

 • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
 • pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.
   

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA I WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY MOGĄ LICZYĆ NA:

 • refundację pracodawcy do 50% całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy,
 • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy zostanie udzielone w kwocie maksymalnie 19 000,00 zł brutto.
   

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. , ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
   

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie zetorzeszow.pl
 

BIURO PROJEKTU:
ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
tel. 17 7801627 lub 531 106 281
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.