Gmina Osiek Jasielski

Konsultacje społeczne

 

 

 

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do konsultacji społecznych
w sprawie naborów wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej LGD pod adresem:

http://www.nowagalicja.pl/aktualnosci/ogloszenia/konsultacje-spoleczne/