Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/45

0,1696 ha

KS1J/00018003/2

24 973,00

1 200,00

1619/46

0,1650 ha

KS1J/00018003/2

24 314,00

1 200,00

1619/47

0,1645 ha

KS1J/00018003/2

24 241,00

1 200,00

1619/48

0,1634 ha

KS1J/00018003/2

24 084,00

1 200,00

1619/49

0,1636 ha

KS1J/00018003/2

24 113,00

1 200,00

1619/50

0,1645 ha

KS1J/00018003/2

24 241,00

1 200,00

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o sprzedaży działek

Ogłoszenie

Od 01 do 28 lutego 2013r. w pokoju nr 15 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 Obowiązują faktury VAT od 01 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

Powstanie Styczniowe

foto

"Byśmy nigdy nie zapomnieli..."
W styczniu 2013 r. minęło 150 lat od ogólnonarodowego zrywu powstańczego mieszczan, chłopów i szlachty. Społeczeństwo polskie, udręczone jarzmem zaborców, postanowiło odzyskać wolność.
"Był taki rok, rok 1863,
gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,
silna nie liczbą, ale wolą ducha..." powstała, aby zerwać kajdany niewoli.

Czytaj więcej: Powstanie Styczniowe

Dzień Seniora w Zawadce Osieckiej

„Dzień Seniora” zorganizowany 21 października br. w Zawadce Osieckiej, był ostatnią tego typu imprezą w naszej gminie. Podobnie jak poprzednie, powstał w ramach działania 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „Małych projektów” z projektu pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów drogą do aktywizacji lokalnej społeczności Gminy Osiek Jasielski”. Imprezę rozpoczęła msza święta, po której uczestnicy udali się do Domu Ludowego w Zawadce Osieckiej, gdzie z bogatym programem artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej: Dzień Seniora w Zawadce Osieckiej