Gmina Osiek Jasielski

INFORMACJA - Umowy i pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, że z dniem 1 lipca 2013 roku zmianie ulegają zasady zawierania umów i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregacja :szkło, plastik, złom, makulatura, pozostałe) lub nieselektywny (odpady zmieszane)

Czytaj więcej: INFORMACJA - Umowy i pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podpisanie umowy w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski

14 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, Prezes Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Adam Matuszewski oraz Zbigniew Brączyk - Członek Zarządu JPRDM przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzysztofa Pec, podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski, na długości 6290m w km 0+000-6+290” w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski, na długości 6290m w km 0+000-6+290”. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył także Starosta Jasielski Adam Kmiecik, Radny Rady Powiatu Jasielskiego Andrzej Stachurski oraz Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski Piotr Wojdacz.

 

Czytaj więcej: Podpisanie umowy w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski

Ogłoszenie dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory

dla Gminy Osiek Jasielski

W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy członków Zespołu Gminnego Jasielskiej Agory dla Gminy Osiek Jasielski na główne spotkanie Jasielskiej Agory.

Spotkanie członków wszystkich zespołów gminnych odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz.16:00 w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2, Galeria(I piętro).

W trakcie spotkania członkowie zespołów Jasielskiej Agory wyłonią ze swego grona przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.