Gmina Osiek Jasielski

Nowa Galicja - Informacja

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje w zakresie Tworzenia przedsiębiorczości na obszarze LGD (Podejmowanie działalności gospodarczej) oraz Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD (Rozwijanie działalności gospodarczej). Więcej informacji znajduje się na stornie internetowej Stowarzyszenia: http://www.nowagalicja.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborze/