Gmina Osiek Jasielski

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy świadczą pomoc prawną.Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, którą świadczą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło (Zespół Szkół Nr 4)
     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 9:45 do 14:00
     W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle – mieści się w budynku Przychodni nr 1
     Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,
     38-200 Jasło

  Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
  (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00
     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
 3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie – mieści się w budynku Gminnego

     Ośrodka   Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród

     Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku

     (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 7:15 do 11:30.

     W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach – mieści się w budynku Szkoły
       Podstawowej przy  ul. Szkolnej 7, 38-213 Kołaczyce

       Punkt świadczy nieodpłatna pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
       (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 12:15
       W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie – mieści się w budynku
       Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn

       Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku
       (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 13:45 do 18:00  
       W punkcie porad prawnych udzielają adwokaci .

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej .

Zgłoszeń na poradę dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu :
13 448-64-77
(w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00).

Osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności ruchowej oraz osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu nie są w stanie przybyć do punktu, będą mogły skorzystać z pomocy prawnej poza punktem nieodpłatnej pomocy prawnej albo otrzymać poradę prawną przez telefon lub drogą elektroniczną.

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.