Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Gminy w terminie do 29.02.2016 r.