Gmina Osiek Jasielski

ŚWIĘTO CHLEBA 2015

…...  Szacunek dla  chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach. Chleb odbija cały światopogląd ludowy. Przejawiał się w odziedziczonym po przodkach systemie wartości, obrzędach, wierzeniach, legendach, opowieściach, w sposobie postrzegania zjawisk naturalnych, wykonywanych zwykłych zajęć, w odpoczynku...... 

Tegoroczne Święto Chleba odbyło się 27 września w Osieku Jasielskim. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim. Uczestniczyły w niej władze parlamentarne, samorządowe i gminne oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.  Podczas  uroczystej mszy świętej, która  miała na celu wyrażenie szacunku do chleba, jako symbolu pożywienia, a także dostatku i pomyślności, zostały poświęcone bochny chleba, przyniesione przez przewodniczące  KGW.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO CHLEBA 2015

Próba uruchomienia systemów alarmowych

Informuje się Mieszkańców gminy, że w dniach 13 - 15 października 2015 r. między godz. 9:00 a 15:00 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych
w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 15/II”.