Gmina Osiek Jasielski

Dofinansowanie dla instalacji OZE.

 

                Pragniemy poinformować mieszkańców, że Gmina Osiek Jasielski działając we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle uzyskała dofinansowanie dla projetku pn " Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki". Wyżej wymieniony projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wsród mieszkańców gminy Osiek Jasielski. Zebrano 235 deklaracji przystąpienia do projektu w tym:

  • Instalacje solarne - 124 Deklaracje,
  • Instalacje Fotowoltaiczne - 109 Deklaracji,
  • Pompy ciepła - 2 Deklaracje.

29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackieg, jako instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, zatwierdziła listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 135 816 048,45 zł.

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego.
O planowanych terminach realizacji projektu będziemy informować na stronie internetowej
Gminy Osiek Jasielski w zakładce odnawialne źródła energii.