Gmina Osiek Jasielski

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i MDP - relacja

30 sierpnia 2015r r. odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Impreza odbyła się na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim po raz drugi. Głównym organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Gmina Osiek Jasielski. Patronat nad zawodami objęła Senator RP Alicja Zając oraz Poseł na Sejm Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Starostwo Powiatowe. Na zawody przybyli także wójtowie gmin z których drużyny reprezentowały się w zawodach. Gościnnie przybyła także delegacja zawodowej straży pożarnej z Truskawca na Ukrainie. Na płytę stadionu uroczystą kolumnę drużyn wprowadził druh Adam Durał – Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie. Rozpoczęcie zawodów poprzedził hymn Związku i wciągniecie flagi związkowej na maszt.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, jako gospodarz i współorganizator zawodów, przywitał wszystkich przybyłych gości, parlamentarzystów i samorządowców, organizatorów i reprezentację drużyn z ich opiekunami. Wyraził radość, że powiatowe zawody sportowo - pożarnicze odbywają się już po raz drugi na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim. Podkreślił znaczenie takich zawodów, które nie tylko pokazują sprawność fizyczną strażaków ochotników, ale przede wszystkim ich przygotowanie do niesienia pomocy innym, a także doskonalenie sprawności operacyjnej. Podkreśił ich ważność, życzył druhom powodzenia oraz zdrowej i bezpiecznej rywalizacji, która sprzyja doskonaleniu umiejętności nie tylko obsługi sprzętu pożarniczego, ale także poszerza wiedzę w tym zakresie.

 

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

• mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

• ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

• popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

• przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Czytaj więcej: IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP i MDP - relacja