Gmina Osiek Jasielski

Zawadka Osiecka

Zawadka Osiecka położona jest w dolnym biegu potoku Kłopotnica, przy drodze z Osieka. Do Pielgrzymki. Wioska leży na wysokości 276 — 280 m n.p.m. Założona została przez rycerza Zawodę (brak dokładnej daty założenia).Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, iż powstała w XV wieku. Zawsze należała do tych samych właścicieli co Samoklęski. Jednym z ostatnich właścicieli był dr Henryk Kolischaer, który nieruchomości nabył od Banku Galicyjskiego. W 1903 roku sprzedał Zawadkę, ale nie wiadomo komu. We wsi znajduje się nowy kościół wybudowany w 1998 roku oraz zachowało się kilka domów starego budownictwa.