Gmina Osiek Jasielski

Czekaj

Prawdopodobnie wieś została założona na przełomie XIV i XV wieku. Tutaj osiedlili się zubożali mieszkańcy Osieka i Samoklęsk, było zaledwie kilka zagród. Stanowiła wtedy przysiółek Osieka. Na przełomie XVII i XVIII wieku została powołana jako samodzielna wieś, powoli zaczęła się rozwijać. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska właściciela karczmy – Czekajskiego mieszkańca Osieka. Stanowił własność tych samych właścicieli co Samoklęski. Wieś przechodziła wszystkie wzloty i upadki społeczno - gospodarcze razem z mieszkańcami Osieka. Czekaj doświadczył tragicznych lat w okresie I i II wojny światowej. Wprawdzie nie była wysiedlona ale zawsze znajdowała się w czasie tych wojen na linii frontu i przemarszu wojsk: niemieckich, austriackich, rosyjskich, radzieckich.