Gmina Osiek Jasielski

Dni Osieka 2012

[28-08-2012] AKTUALIZACJA:

Dodano fotorelację z imprezy.

Dnia 29.07.2012r. odbyły się Dni Osieka Jasielskiego. W tym roku były one połączone z Jarmarkiem Regionalnym „Gmina Osiek Jasielski – zagłębie koszyków i koszy wyplatanych z łyka”, konkursem kulinarnym „Smaczne, bo swojskie – tradycyjne potrawy”, podczas którego Koła Gospodyń prezentowały swoje popisowe dania. Impreza realizowana w ramach projektu pn. „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Osiek Jasielski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Czytaj więcej: Dni Osieka 2012

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Wójt Gminy Osiek Jasielski

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski

 

1) Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[brutto]

Wysokość wadium w zł

1619/45

0,1696 ha

KS1J/00018003/2

24 973,00

1 200,00

1619/46

0,1650 ha

KS1J/00018003/2

24 314,00

1 200,00

1619/47

0,1645 ha

KS1J/00018003/2

24 241,00

1 200,00

1619/48

0,1634 ha

KS1J/00018003/2

24 084,00

1 200,00

1619/49

0,1636 ha

KS1J/00018003/2

24 113,00

1 200,00

1619/50

0,1645 ha

KS1J/00018003/2

24 241,00

1 200,00

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o sprzedaży działek

Ogłoszenie

Od 01 do 28 lutego 2013r. w pokoju nr 15 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 Obowiązują faktury VAT od 01 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

Powstanie Styczniowe

foto

"Byśmy nigdy nie zapomnieli..."
W styczniu 2013 r. minęło 150 lat od ogólnonarodowego zrywu powstańczego mieszczan, chłopów i szlachty. Społeczeństwo polskie, udręczone jarzmem zaborców, postanowiło odzyskać wolność.
"Był taki rok, rok 1863,
gdy garść Polaków pełna męstwa mocy,
silna nie liczbą, ale wolą ducha..." powstała, aby zerwać kajdany niewoli.

Czytaj więcej: Powstanie Styczniowe