Gmina Osiek Jasielski

Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSIEK JASIELSKI"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego

INFORMACJA DOTYCZACA   ZAKOŃCZENIA REALIZACJI V EDYCJI  PROJEKTU SYSEMOWEGO  p t  „ CZAS NA AKTYWNOŚC  W GMINIE OSIEK JASIELSKI”. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki .

 

                       Realizowany w okresie od  01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

 

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji V edycji projektu systemowego "CZAS NA AKTYWNOŚĆ  W GMINIE OSIEK JASIELSKI"

Usuwanie azbestu

Gmina Osiek Jasielski

Zadanie: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osiek Jasielski w roku 2013”.

Zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w_Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

a1a2

UWAGA - Ćwiczenia

INFORMACJA!!!

 

W DNIU DZISIEJSZYM – ŚRODA  (23.10.2013 R.)

W GODZ. 10:00 – 11:00 ZOSTANIE PRZEPROWADZONA GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH W RAMACH
OGÓLNOKRAJOWEGO ĆWICZENIA TAKTYCZNO - SPECJALISTYCZNEGO

Ogłoszenie dla Członków Zespołów Jasielskiej Agory

OGŁOSZENIE

dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

            W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory, które odbędzie się w dniu

 

23 października 2013 r. (środa) o godz.16:00

w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2.

 

W czasie spotkania zostaną omówione przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce:

- wyniki diagnozy w zakresie stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego w dziedzinach: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, komunikacja i transport publiczny, usługi komunalne oraz zaopatrzenie w energię.

- wyniki diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych  pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego.