Gmina Osiek Jasielski

Spotkanie - Czyste Powietrze

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Osiek Jasielski na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę 29 września 2021 r. o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim (sala widowiskowa) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

 


Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

 


Przypominamy też o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa:

  • zasłaniania nosa i ust
  • dezynfekowania rąk  
  • zachowania dystansu