Gmina Osiek Jasielski

Zawiadomienie

Osiek Jasielski 2021-09-14

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

       Uprzejmie informuję mieszkańców wsi Pielgrzymka, że w dniu 22 września 2021 roku o godz. 1800  w Domu Ludowym w Pielgrzymce odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Pielgrzymka.

Głównym tematem zebrania, w związku z zaistniałą sytuacją, będzie powierzenie prowadzenia spraw sołectwa do czasu wyboru nowego sołtysa oraz sprawy różne.

Ze względu na ważność spraw proszę o liczny udział w zebraniu.

 

 

 

Andrzej Stachurski

Wójt Gminy

Osiek Jasielski